ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา

เนื่องในวันมาฆะบูชา 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดประจำหมู่บ้านของตน 

และในเวลา 14.00 น. นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา ประจำปี  2561

นำโดยพระครูโพธิวชิราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ วัดมัชฌิมาวาส บ้านสามหมอ โนนทัน ตำบลโพธิ์ไชย มีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 200 คน

7 มีนาคม 61 11:32:21