ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 แก่เกษตรกร ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย
วันพุธที่ 29 เม.ย.2563 เวลา 9.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่  ได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 แก่เกษตรกร ทั้ง 4 ตำบล           ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 โดยมี ร.ต.สมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในการมอบ ณ สนามกีฬาอำเภอโคกโพธิ์ไชย

12 พฤษภาคม 63 11:30:45