ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 ก.ค. 2562 นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ โ...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 9.00 น. นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอ...

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด...

“วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการร...

ประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.อำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา13.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประช...

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโคกโพธิ์ไชย

5 มิถุนายน 2562นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ...

ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามและวางแผนการปฏิบัติงาน

28 พ.ค. 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเ...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณ...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั

นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพ...