ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดอบรมระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย น.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมระบบจำก...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ จังหวัดขอนแก่น(คชภ.จ.)ครั้งที่1

นที่ 5 สิงหาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ จังหวัดขอนแก่น(คชภ.จ.)ครั้ง...

เข้าร่วมประขุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันกา เกษตรอำเภอโกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประขุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอำ...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่...

มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชยมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงโดยได้รับเกียรติจา...

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 ก.ค.2562 นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมออกบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...

งานเทเทียนหล่อเนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

11 ก.ค. 2562 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมงานเทเทียนหล่อเนื่องในงานประเ...

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ

วันที่ 9 ก.ค.2562 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นว...

ประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญบ้าน

วันอังคารที่ 2 ก.ค.2562 นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญบ้านโดย...