ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโคกโพธิ์ไชย

5 มิถุนายน 2562นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ...

ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามและวางแผนการปฏิบัติงาน

28 พ.ค. 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเ...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณ...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั

นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพ...

ร่วมพิธีเปิดกรวยสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีเปิดกรว...

ร่วมงานพิธีเปิดกรวย วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562. เวลา 08.30 น. นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลาร่วมงานพิธีเปิด...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนเพื่อพยปะราษฎรรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อน...

วมโครงการจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ น.ส.พ...