ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 ก.ค.2562 นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมออกบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...

งานเทเทียนหล่อเนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

11 ก.ค. 2562 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมงานเทเทียนหล่อเนื่องในงานประเ...

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ

วันที่ 9 ก.ค.2562 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นว...

ประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญบ้าน

วันอังคารที่ 2 ก.ค.2562 นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญบ้านโดย...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 ก.ค. 2562 นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ โ...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 9.00 น. นายวินัย ผาบจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอ...

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด...

“วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการร...

ประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.อำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา13.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประช...