ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมโครงการระบบส่งเ...

ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบ คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอโคกโพธิ์ไ

วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบ คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ...

ตรวจแปลงเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรประภา โ...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 7.30น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่...

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.ส

วันที่ 9 ส.ค.2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อน...

จัดอบรมระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย น.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมระบบจำก...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ จังหวัดขอนแก่น(คชภ.จ.)ครั้งที่1

นที่ 5 สิงหาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ จังหวัดขอนแก่น(คชภ.จ.)ครั้ง...

เข้าร่วมประขุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันกา เกษตรอำเภอโกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประขุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอำ...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่...

มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชยมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงโดยได้รับเกียรติจา...