ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมงานโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เทศบาลนาแพงประจำปี 2562

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมงานโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เทศบาลนาแพงประจำปี 2562 โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ...

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

นที่ 20 พ.ย.2562 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยออกบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านหนองทุ่ม ห...

ประชุมโครงการประกันรายได้เกษตกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมโครงการประกันรายได้เกษตกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล โดยม...

จัดประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานเกษตรอำเภอโกโพธิ์ไชย นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อมอบหมายงานและติดตามงานต่างๆ...

ประชุมชี้แจงปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมชี้แจงปฏิบัติการฟื้นฟู เยียว...

จัดประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโกโพธิ์ไชย นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เพื่อมอบหมายงานและติดตาม...

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช ร.5)

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวินัย ผาบจันดา. เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำ...

เข้าร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเข้าร่วมงา...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 13 ต.ค.2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นวส.ชชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่...

ออกติดตามและสำรวจสถานการณ์โรคใบด่างในมันสำปะหลังและให้ความรู้โรคใบด่างในมันสำปะหลัง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ น.ส.พร...