ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกร โปรแกรม Gisagro QGIS และ FAARMis

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายดบัาวิน เวียงนนท์ (นวส.ชำนาญการ) และน.ส.พรประภา โอดพิมพ์ (นวส.ปฏิบัติ...

ออกติดตามการดำเนินงาน ศพก.เครือข่าย ของนายสนิท นาคศิริศิล

วันที่13 ธันวาคม 62 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ออกติดตามการดำเนินงาน ศพก.เครือข่าย ของนายสนิท นาคศิริศิล สินค้าหลักคือไม้ผล ได้แก่ มะ...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชย วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสั...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประจำสัปดาห์

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าท...

ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ น.ส.พรป...

ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตร​อำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไขย อำเ...

จัดประชุมเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยประจำ​สัปดาห์​

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตร​อำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยประจำ​สัปดาห์​ พร้อมติดตาม...

ข้าร่วมรับฟังนโยบาย จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายการดำเนิน

เวลา 13.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมรับฟังนโยบาย จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบ...

ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 ภาวะฝนทิ้งช่วง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 256...