ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กิจกรรมย่อยจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจ

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.การเกษตรชำนาญการและนายดบัสวิน เวียงนนท์ นวส....

ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการ...

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเ...

การประชุม "ศพก. สัญจร" ณ ศพก. อำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 12 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์ ...

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

วันที่ 10 มกราคม 2563 - นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประกาศเจตจำนงต่อต้านการคอรัปชั่นท...

เข้ามอบกระเช้าของขวัญ และขอพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 แด่นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธ

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยทุกท่าน เข้ามอบกระเช้าของ...

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชยชั้น 2...

ข้าร่วมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการชี้แจง...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเพื่อติดตามงานโครงการงานภารกิจต่างๆ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเพื่อติดตามงานโครงการงานภารกิจต่างๆ ณ...

ร่วมงานวันดินโลก ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายวินับ ผายจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานวันดินโลก ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พ...