ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประจำเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประจำเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อร...

ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมกิจกรรม โครงการศูนย์ดำรงธรรมอ...

ส่งมอบสเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID รอบที่ 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบส่งเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้า...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง...

ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม. 2563 ครั้งที่1/2564.

วันศุกร์ที่. 30 ตุลาคม 2563. เวลา 13.30.น.นายวินัย ผาบจันดา. เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม. 2563 ครั้งที่1/2564. ณ ห้องประชุ...

ร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อ...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพร

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถ...

ร่วมทอดถวายกฐินอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 16 ตุลาคม. 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมทอดถวายกฐินอำ...

ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในลำน้ำชีเอ่อล้น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นาวสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวที่ไ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยข้าราชการ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อม...