ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประจำสัปดาห์

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าท...

ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและ น.ส.พรป...

ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตร​อำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไขย อำเ...

จัดประชุมเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยประจำ​สัปดาห์​

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตร​อำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยประจำ​สัปดาห์​ พร้อมติดตาม...

ข้าร่วมรับฟังนโยบาย จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายการดำเนิน

เวลา 13.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมรับฟังนโยบาย จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบ...

ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 ภาวะฝนทิ้งช่วง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 256...

ร่วมงานโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เทศบาลนาแพงประจำปี 2562

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมงานโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เทศบาลนาแพงประจำปี 2562 โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ...

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

นที่ 20 พ.ย.2562 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยออกบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านหนองทุ่ม ห...

ประชุมโครงการประกันรายได้เกษตกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมโครงการประกันรายได้เกษตกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล โดยม...