ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อ...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพร

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถ...

ร่วมทอดถวายกฐินอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 16 ตุลาคม. 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมทอดถวายกฐินอำ...

ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในลำน้ำชีเอ่อล้น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นาวสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวที่ไ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยข้าราชการ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อม...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเ...

ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพข้าวเกษตรกรปี 2562

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเเจ้าหน้...

ร่วมการสัมมนา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่. 24. กันยายน. 2563.เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย. มอบหมายให้นางสาวนภารัตน์ เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ เข้า...

ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนและงานสถาบันเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ...

ให้บริการ แนะนำวิธีป้องกันและรักษาโรคใบไหม้ข้าว แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ให้บริการ แนะนำวิธีป้องกันและรักษาโรคใบไหม้ข้าว แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริก...