ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมงานวันดินโลก ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายวินับ ผายจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานวันดินโลก ณ เทศบาลตำบลนาแพง ...

เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกร โปรแกรม Gisagro QGIS และ FAARMis

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายดบัาวิน เวียงนนท์ (น...

ออกติดตามการดำเนินงาน ศพก.เครือข่าย ของนายสนิท นาคศิริศิล

วันที่13 ธันวาคม 62 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ออกติดตามการดำเนินงาน ศพก.เครือข่าย ของน...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชย วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประจำสัปดาห์

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผา...

ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอ...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

แนะนำ ศพก.โคกโพธิ์ไชย องค์ความรู้ ศพก.โคกโพธิ์ไชย
Feild Day ศพก.โคกโพธิ์ไชย Field Day 2562