ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอโกโพธิ์ไชย นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมประจำสัปดาห์ ว...

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช ร.5)

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวินัย ผาบจ...

เข้าร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมนักวิชาการส่งเส...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 13 ต.ค.2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบห...

ออกติดตามและสำรวจสถานการณ์โรคใบด่างในมันสำปะหลังและให้ความรู้โรคใบด่างในมันสำปะหลัง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ม...

เข้าร่วมประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

แนะนำ ศพก.โคกโพธิ์ไชย องค์ความรู้ ศพก.โคกโพธิ์ไชย
Feild Day ศพก.โคกโพธิ์ไชย Field Day 2562