ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคก...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพร

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยข้าราชกา...

ร่วมทอดถวายกฐินอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 16 ตุลาคม. 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำ...

ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในลำน้ำชีเอ่อล้น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นาวสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่ง...

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยข้าราชการ วันที่ 13 ตุลาคม ...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิช...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

แนะนำ ศพก.โคกโพธิ์ไชย องค์ความรู้ ศพก.โคกโพธิ์ไชย
Feild Day ศพก.โคกโพธิ์ไชย Field Day 2562